Estudi


 

L’estudi va començar la seva activitat l’any 1992 format per Joan Pons Fullana, Antoni Pons Fullana, Antoni Llompart Maura.

La seva principal activitat és al camp de l’habitatge privat a l’illa de Mallorca tant unifamiliar com edificis plurifamiliars però també han edificat dues escoles d’ensenyament primari, una escoleta infantil, edificis d’oficines, dues reformes per a centres de salut i reformes i ampliacions hoteleres .

L’any 2006 vàrem començar la reforma de l’antic Banc Agrícola d’Inca de 1912 per convertir-lo en el Nou Estudi. Està situat en el centre de la ciutat d’Inca, en un edifici protegit amb detalls d’estil modernista, el qual s’ha rehabilitat i adaptat a les necessitats actuals.

L’equip actual està format per

 • Joan Pons Fullana
 • Antoni Pons Fullana
 • Antoni Llompart Maura
 • Miquel Àngel Àlvarez
 • Asun Martínez
 • Eduard Yuste

Serveis:

 • Estudis Previs
 • Avantprojectes
 • Projectes bàsics
 • Projectes d’execució
 • Càlcul d’estructures Estat d’amidaments i pressupost

i també

 • Taxacions hipotecaries
 • Certificats d’habitabilitat
 • Certificats energètic en edificis
 • Inspecció tècniques d’edificis ITE